Image
Nato Not Welcome
Foto: Vrede vzw (NAVO tegenbetoging Brussel, 2017)
Protestactie NAVO-top. Voor rechtvaardigheid, tegen oorlog en militarisering
Opinie
5 minuten

Op 14 juni vindt een NAVO-top plaats in Brussel. De NAVO drijft de confrontatie en de militarisering verder op, terwijl de wereldwijde pandemie ons leert dat enkel internationale samenwerking onze veiligheid waarborgt. De Belgische vredesbeweging roept op tot een protestactie op zondag 13 juni om 13u aan het Albertinaplein (naast Station Brussel Centraal).

In een wereld ‘na corona’ is er geen plaats voor de NAVO want oorlog is geen essentiële sector!

NAVO 2030

Centraal op de agenda van de NAVO-top staat het rapport «NAVO 2030. Verenigd voor een nieuw tijdperk». Dat moet de fundering leggen voor de nieuwe strategie van de NAVO het komende decennium. Het rapport is een verderzetting en verdieping van de NAVO-koers voor meer militarisering en confrontatie. Dat dreigt de wereld verder op te zadelen met een nieuwe koude oorlog en gewelddadige conflicten: rivaliteit in plaats van samenwerking met Rusland en China, het koppig vasthouden aan kernwapens en het verdedigen van haar economische belangen in de vier uithoeken van de wereld, politieke en militaire steun aan autoritaire régimes[1], etc. Zelfs de klimaatveranderingen, "die de schaarste aan hulpbronnen zullen doen versnellen" of die "zullen leiden tot een toename van migratiestromen", worden een militaire bedreiging!
Terwijl verschillende echt essentiële sectoren stilliggen omwille van de gezondheidscrisis, geldt dat niet voor de NAVO. Grootschalige militaire oefeningen als ‘Defender 2020’ en ‘Defender 2021’ gaan gewoon door.   

De NAVO zorgt voor conflict, en ze draagt een grote verantwoordelijkheid in het doen toenemen van oorlogen.

11% meer investering in militarisering

In volle pandemie stegen de militaire uitgaven vorig jaar wereldwijd met 1.981 miljard dollar. Nooit eerder waren de militaire uitgaven zo hoog. De NAVO-lidstaten zijn goed voor 55% van het wereldtotaal. Op vraag van de VS moeten zij 2% van hun BBP aan defensie besteden. België wou duidelijk de beste leerling in de klas zijn. De militaire uitgaven in ons land stegen in 2020 voor maar liefst 11,1 procent, uitgerekend naar zo’n 4,75 miljard euro. De regering Michel legde voor 9,2 miljard aan militaire investeringen vast.

Oorlog is nochtans geen essentiële sector. Terwijl de cultuursector, de horeca, de kappers, en zoveel andere ‘niet essentiële’ sectoren maanden de boeken hebben moeten sluiten, en velen van ons met de handen in het haar zitten over hoe we de financiële klappen van deze crisis zullen overbruggen, is het kassa kassa voor de oorlogsmultinationals.

Peperduur oorlogsmateriaal

Herinner je je nog het Belgische defensiecontract van de eeuw? De vorige regering besliste om 34 nieuwe F-35’s aan te kopen, op vraag van ... de NAVO. Een contract ter waarde van 15 miljard euro te betalen door de toekomstige generaties want zij zullen de kosten dragen. Één vlieguur van zo’n toestel kan tot 40.000 euro kosten. Het toestel bevat ondertussen nog steeds meer dan 800 defecten en blijkt helemaal niet geschikt te zijn voor de bescherming van ons luchtruim, wat toch een van de hoofdtaken van Defensie hoort te zijn. De F-35 werd inmiddels door Israël getest in Gaza.

Wanneer werd de Belgische bevolking geconsulteerd of er eigenlijk draagvlak is om in die oorlogslogica mee te stappen? Welke groteske militaire uitgaven staan ons de komende jaren nog te wachten op vraag van de NAVO? Hoe lang nog zullen de belangen van de militaire industrie primeren boven die van de bevolking?

Kernwapens weg uit België

Alle mooie Westerse beloftes over kernontwapening ten spijt: terwijl 122 niet-NAVO landen zich wereldwijd engageren voor een kernwapenvrije wereld, houdt de NAVO vast aan kernwapens als hoeksteen van haar veiligheidsbeleid. In plaats van het kernwapenarsenaal af te bouwen, wordt het gemoderniseerd (in het geval van het Verenigd Koninkrijk zelfs uitgebreid). Ook de VS kernbommen die op de NAVO-basis in Kleine Brogel liggen zullen vervangen worden door meer ‘inzetbare’ kleinere kernbommen. De NAVO sleept ons land mee in een nucleaire wapenwedloop. Onze regering stapt daarin mee, terwijl ze publiekelijk en hypocriet voor ontwapening pleit.

Aanslag op milieu en vluchtelingen

Die hogere militaire uitgaven, vooral door de NAVO landen, zorgen voor een  enorm hoge CO2-uitstoot in een tijd waar alle middelen aangewend moeten worden om de klimaatcrisis aan te pakken.

De koolstofvoetafdruk van de Europese militaire industrie bedroeg in 2019 ongeveer 24.8 miljoen ton CO2, hetgeen overeenkomt met de uitstoot van ongeveer 14 miljoen wagens. De CO2-uitstoot van één vlieguur van een F-35 gevechtsvliegtuig is ongeveer gelijk aan de uitstoot van acht auto’s over een heel jaar.

Conflicten nemen wereldwijd toe en de militarisering moet ervoor zorgen dat de toegang tot schaarse grondstoffen wordt gegarandeerd.

Tegen 2050 zullen 200 miljoen klimaatvluchtelingen op zoek gaan naar een nieuwe, meer leefbare woonplaats. In NAVO 2030 vormen ze een bedreiging waarop militair moet gereageerd worden.

In alle "sectoren" zijn er duizenden projecten en redenen om "post-pandemische" sociale, economische, politieke en culturele vooruitgang te boeken in het belang van de hele bevolking. We moeten stoppen met het investeren van miljarden in de door de NAVO opgelegde wapenwedloop. In plaats van te kiezen voor een militaire confrontatie, vragen we een ​​beleid dat gericht is op gemeenschappelijke[2] en menselijke veiligheid[3]. We zijn pas veilig als de ander (de vermeende tegenstander) zich veilig voelt en als ieders bestaanszekerheid gegarandeerd is.

We eisen:

  • Een wereldwijde gemeenschappelijke veiligheid en ontspanning 
  • Drastische vermindering van militaire uitgaven. Naar een wereld waarin de bewapening op een zo laag mogelijk niveau wordt gehouden    
  • Transfer van de middelen voor bewapening naar sectoren die effectief bijdragen aan de veiligheid van de bevolking: sociale zekerheid, milieuveiligheid, diplomatie, de strijd voor de gelijkheid en tegen uitsluiting, enz ..             
  • Ondertekenen VN Verdrag tegen Kernwapens    
  • Kernbommen weg uit Kleine Brogel
  • Stopzetting van het F-35 contract
Noten:

[1] Sommige autoritaire régimes, zoals in Turkije, zijn zelfs lid van de NAVO

[2] Waar veiligheid niet langer gebaseerd is op dwang of angst (negatieve vrede) maar op het aanvaarden door elke actor aan vormen van vrijwillige samenwerking. Collectieve veiligheid is gebaseerd op samenwerking tussen staten, groepen en naties die zo de algemene en duurzame vrede (positieve vrede) kunnen bevorderen.

[3] Menselijke veiligheid breidt het concept van veiligheid uit naar andere gebieden dan de simpele "fysieke" veiligheid van mensen, met inbegrip van sociale zekerheid, economische zekerheid, politieke rechten, of meer in het algemeen de menselijke ontwikkeling, maar ook het milieu.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Campagne

De NAVO vormt een voortdurende motor voor militarisering. De wereld heeft echter nood aan niet-militaire oplossingen en een versterking van competente internationale platforms voor conflictoplossing, gemeenschappelijke veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.