Image
wapengeweld

Shutterstock.com

Studie koppelt vuurwapengeweld in de VS aan klimaatnoodsituatie
Artikel
4 minuten

In een eerste analyse in zijn soort hebben onderzoekers in de VS de klimaatcrisis en de extreme weerpatronen die er het gevolg van zijn in verband gebracht met de epidemie van vuurwapengeweld in het land. Duizenden schietpartijen die de afgelopen jaren plaatsvonden in de VS konden worden toegeschreven aan hoger dan gemiddelde temperaturen. Het onderzoek volgt op verschillende internationale studies die het verband aantonen tussen extreme weersomstandigheden en huiselijk geweld.

Het ‘Environment Journal’ rapporteerde zopas dat onderzoekers aan de ‘Boston University School of Public Health’ (BUSPH) en de ‘University of Washington School of Social Work’ 116.000 schietpartijen analyseerden die plaatsvonden in 100 van de meest bevolkte steden van de VS tussen 2015 en 2020. Ze stelden vast dat 7.973 schietpartijen gebeurden tijdens periodes van ongewone warmte en concludeerden dat ongeveer 7% van de incidenten kon worden toegeschreven aan extreme hitte.

“Onze studie levert sterk bewijs dat de dagelijkse temperatuur een rol van betekenis speelt bij schommelingen in vuurwapengeweld", verklaart mede-auteur dr. Jonathan Jay, assistent-professor Gezondheidswetenschappen bij BUSPH. “Hoewel sommige regio's grotere of kleinere effecten vertoonden, is het algemene patroon opmerkelijk consistent in alle steden.”

Het onderzoek, dat oorspronkelijk in december gepubliceerd werd in de ‘Journal of the American Medical Association’ (JAMA), ontdekte dat het noordoosten en het Midwesten van het land de grootste toenames in vuurgeweld zagen op dagen dat het ongewoon heet was, maar de trend is zichtbaar in het hele land. 

“Het kan zijn dat de hitte stress veroorzaakt, waardoor mensen eerder geneigd zijn agressie te gebruiken," stelt dr. Jay. “Of het kan zijn dat mensen op warmere dagen eerder geneigd zijn om buiten te komen en meer interacties hebben, wat grotere kansen creëert op conflicten en geweld. Waarschijnlijk is het een combinatie van beide.”

Wapengeweld is vandaag de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen en tieners in de VS.

Wapengeweld-incidenten hebben auto-ongelukken in 2020 ingehaald als de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen en tieners in de VS. Dit is tijdens de pandemie alleen maar verergerd en nu de dagelijkse temperaturen nog meer dreigen te stijgen, zeggen de auteurs van de studie dat er behoefte is aan een permanent beleid dat gemeenschappen in staat moet stellen om zich aan te passen aan de hitte en om het risico op door hitte veroorzaakt vuurwapengeweld te verminderen.

Terwijl dit de eerste analyse is die een correlatie optekent tussen de klimaatcrisis en vuurwapengeweld in de VS, biedt ze het recentste bewijs van een dynamiek die al eerder werd vastgesteld: gewelddadige incidenten -waaronder huiselijk geweld en op gender gebaseerd geweld- stijgen na extreme weersomstandigheden gedreven door de klimaatcrisis.  

‘The Washington Post’ rapporteerde dat de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering van de VN (IPCC) in 2022 een verband legde tussen extreem weer en huiselijk geweld. ‘The Lancet’ publiceerde een analyse van meer dan 40 studies waaruit een toename blijkt “van een of meer vormen [van gendergerelateerd geweld] tijdens of na extreme gebeurtenissen, vaak gerelateerd aan economische instabiliteit, voedselonzekerheid, mentale stress, verstoorde infrastructuur, verhoogde blootstelling aan mannen, traditie en verergerde genderongelijkheid".

De analyse van The Lancet omvat onderzoek dat in 2021 werd voltooid aan de 'St. Catherine University' in Minnesota, waaruit bleek dat economische spanningen als gevolg van overstromingen, droogte en extreme hitte in Kenia rechtstreeks te linken waren aan een toename van 60% van het huiselijk geweld in bepaalde delen van het land.

Het bewijs voor het verband tussen geweld en de gevolgen van de klimaatcrisis is "overweldigend", aldus Terry McGovern van de 'Columbia University'. "Hittegolven, overstromingen en door het klimaat veroorzaakte rampen vergroten seksuele intimidatie, geestelijke en lichamelijke mishandeling, vrouwenmoord, [...] en het risico op mensenhandel door gedwongen migratie," stelt McGovern.

Onderzoekers van de Universiteit van Boston en de Universiteit van Washington zeggen dat hun nieuwe studie zowel pleit voor het nemen van maatregelen voor wapenbeheersing en klimaatactie, als voor lokale investeringen in hittebeperkende strategieën, zoals het verhogen van de boombedekking in "stedelijke hitte-eilanden".

Gekleurde gemeenschappen worden meer blootgesteld aan milieuomstandigheden die bijdragen tot het risico op vuurwapengeweld.

Bij de introductie van de ‘Saving Hazardous and Declining Environments’-wet (‘SHADE Act’) in 2021 merkte Democratisch parlementslid voor New Jersey, Bonnie Watson Coleman, op dat veel stedelijke buurten met een gekleurde bevolking warmer zijn dan witte gebieden, "als gevolg van verminderde boombedekking en meer asfalt of betonvlaktes".

"We weten dat segregatie en desinvestering ertoe leiden dat gekleurde gemeenschappen, vooral zwarte gemeenschappen, meer worden blootgesteld aan ongunstige milieuomstandigheden die bijdragen tot het risico op vuurwapengeweld, zoals verlaten gebouwen, drankwinkels, gebrek aan groene ruimte en meer en intensere stedelijke hitte-eilanden”, aldus dr. Jay. “Hittebeperkende strategieën zouden een cruciaal onderdeel kunnen vormen van een inspanning die "deels raciale rechtvaardigheid, deels beperking van de gevolgen van klimaatverandering en deels preventie van vuurwapengeweld" omvat, voegt hij eraan toe.

Dit wordt bevestigd door de hoofdauteur van de studie, onderzoekswetenschapper dr. Vivian Lyons: “Steden met een hoog percentage aan vuurwapengeweld moeten doorgaan met het breed inzetten van preventiestrategieën. [...] Onze studie suggereert dat voor steden met meer schietpartijen ten gevolge van hitte, het implementeren van hitte-aanpassingsstrategieën op gemeenschapsniveau [zoals het aanplanten van bomen], bijzonder belangrijk kan zijn bij het verminderen van het vuurwapengeweld.” 

Dit vertaalde en bewerkte artikel verscheen eerder op Common Dreams


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.