Image
Trefdag 2024

Beeld: Marie-Jeanne Vanmol

Vrede viert 75e verjaardag op een druk bijgewoonde trefdag
Actieverslag
3 minuten

Op zaterdag 27 januari kwamen leden, militanten en sympathisanten van Vrede vzw samen voor onze jaarlijkse Trefdag. Die bestond uit een inhoudelijk programma over de situatie in Gaza en de rol en de toekomst van de vredesbeweging. Vervolgens werd tijdens een receptie geklonken op de 75ste verjaardag van Vrede vzw. 

Deze verjaardag was het ideale ogenblik om onze kijk op de wereld en de weg naar een vreedzame samenleving te verduidelijken. Militanten, medewerkers en experts hebben hun inzichten, ervaringen en discussies verwerkt in een nieuwe visietekst, die ter plaatse verkrijgbaar was. Als vredesbeweging is het onze taak om deze visie over gemeenschappelijke en menselijke veiligheid te benadrukken en terug mainstream te krijgen in tijden waarin de wereld opnieuw in een wapenwedloop verzeild is geraakt. De gedrukte visietekst kan door leden gratis besteld worden via olga@vrede.be

De Trefdag begon met een inleidende speech waarin de noodzaak werd benadrukt dat iedereen toegang krijgt tot essentiële bestaansvoorzieningen, met beschikking over alle rechten (menselijke veiligheid). Ons antwoord op de confrontatiepolitiek, oorlog en bewapening is respect voor het internationaal recht, politieke dialoog en een rechtvaardige sociale en economische orde (gemeenschappelijke veiligheid).

Na de inleiding volgde onder leiding van moderator Lode Vanoost (journalist bij De WereldMorgen) een boeiend gesprek met de Palestijnse activiste en experte internationaal recht Lema Nazeeh over de Palestijnse strijd en internationale solidariteit. Lema Nazeeh wees op het belangrijke tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) na een Zuid-Afrikaanse aanklacht tegen Israël voor genocide. Hoewel het ICJ zich niet uitsprak over een staakt-het-vuren is het vonnis en het proces een nieuw instrument in de Palestijnse strijd voor zelfbeschikking en bescherming, na 75 jaar van repressie, kolonialisme, bezetting en etnische zuiveringen. Het vonnis was mee het resultaat van de vele straatprotesten en acties wereldwijd die een effect hebben. Landen mogen zich niet medeplichtig maken aan een genocide. Ze riep op tot een militair embargo tegen Israël.

Na een muzikaal intermezzo van Sadig Gibril op de oed (Arabische luit), discussieerden Deniz Agbaba, Julie Steendam en Dominique Willaert over de rol van de vredesbeweging, strategieën en uitdagingen. Deniz Agbaba (syndicaliste en vredesactiviste) wees op de belangrijke rol van vrouwen als actor voor vrede vanuit de vaststelling dat bijvoorbeeld nog steeds slechts een kleine minderheid vrouwen betrokken is bij vredesonderhandelingen. Julie Steendam (sociale en milieuactiviste) stelde dat het karakter van de internationale solidariteit is veranderd. Tijdens de Palestinaprotesten zijn er opvallend veel jongeren en mensen met een migratieachtergrond die zich verbonden voelen met de wereld door netwerken van vrienden en kennissen, onder meer ook online. Dominique Willaert, auteur en theatermaker, hield een pleidooi voor het socialisme, omdat het gebaseerd is op het belangrijke principe van de universele solidariteit. 

Het slotwoord was voor Lucien Bollaert (voorzitter van Vrede vzw) die stelde dat onze organisatie de vredesproblematiek verbindt met de sociale strijd, klimaatacties, mensenrechten en met antifascisme. Hij herinnerde eraan dat Vrede vzw 75 jaar geleden is opgericht door voornamelijk mensen uit het verzet. 

Aansluitend werd iedereen uitgenodigd voor een receptie. Het was een heel geslaagde, leerrijke en gezellige avond.

Filmpje: Marie-Jeanne Vanmol

Foto's: Marie-Jeanne Vanmol en Bastien Willemot;


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.