Image
het_jaar_waarin_kernwapens_eindelijk_illegaal_worden
Een sterke vredesbeweging is nodig!
Opinie
4 minuten

2020 ligt achter ons. Het was een crisisjaar zonder weerga sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het zou een les moeten zijn om twee planetaire bedreigingen dringend aan te pakken: de klimaatveranderingen en het gevaar van een kernwapenoorlog.

Een globale pandemie maakte een einde aan veel vanzelfsprekendheden van ons politiek en economisch bestel. We ondervonden aan de lijve hoe belangrijk het is om over een goed werkend en toegankelijk gezondheidssysteem te beschikken. Het zou een blijvende les moeten zijn die de ogen moet openen voor andere grote uitdagingen: de opwarming van de aarde en de nucleaire dreiging die beide een hypotheek leggen op het voortbestaan van het aards leven. Dat besef dringt maar mondjesmaat door. Geleidelijk aan zien we de omslag naar een klimaatvriendelijke economie, maar het is nog teveel met de handrem op. Over enkele weken treedt het VN-verdrag voor een Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW) in werking, maar de kernwapenstaten weigeren toe te treden. We zien zelfs een stijging van investeringen in de kernwapenproductie.

Beide bedreigingen zijn door mensen veroorzaakt, ze kunnen door mensen worden aangepakt. In 2021 kunnen de klimaat- en de vredesbeweging elkaar de hand reiken om met vereende krachten onze planeet voor een rampscenario te behoeden. Beide bewegingen hebben in het verleden al bewezen over de slagkracht te beschikken om bevolking en beleidsmakers te informeren en te sensibiliseren. Uit een eind vorig jaar afgenomen enquête blijkt dat meer dan driekwart van de bevraagden vindt dat ons land het TPNW moet ondertekenen. Ook in andere landen met Amerikaanse kernwapens op het grondgebied is een grote meerderheid voorstander van een verbod op kernwapens.

Nieuwe Koude Oorlog?

De Covid-crisis en de planetaire dreigingen lijken de NAVO vooralsnog niet tot andere inzichten te hebben gebracht. Het westers militair bondgenootschap zweert meer dan ooit te voren bij recepten waarvan we dachten dat ze sinds het einde van de Koude Oorlog tot een ander tijdperk behoren. Onder druk van het Witte Huis en het militair-industrieel complex gaan de militaire budgetten al enkele jaren pijlsnel de hoogte in. De Europese lidstaten geven vandaag 60 miljard Euro meer uit aan hun militaire apparaten in vergelijking met 2014. Hoewel de NAVO nu al goed is voor meer dan de helft van de wereldwijde militaire uitgaven is dat nog niet genoeg. NAVO-Secretaris-Generaal Stoltenberg waarschuwde dat de Covid-Crisis geen stokken in de wielen mag steken van het geplande budgettaire groeipad, dat voorziet dat elk land 2% van zijn BBP aan defensie moet besteden.

NAVO voert campagne tegen een verbod op kernwapens

Een groep van experts heeft eind vorig jaar in opdracht van Stoltenberg een rapport opgesteld dat aanbevelingen formuleert voor de strategie van het militair bondgenootschap de komende tien jaar. Het zal de basis vormen voor een nieuwe grote NAVO-top die dit jaar moet plaatsvinden. Het is in een taal geschreven die erg doet denken aan de periode van de Koude Oorlog doordrenkt met vijandbeelden (Rusland en China) en met een duidelijke keuze voor verdere militaire opbouw en expansie. Militarisme en confrontatie nemen de plaats in van verzoening en politieke toenadering. Sinds duidelijk is geworden dat het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens op 22 januari in werking zal treden voert de NAVO de druk op haar lidstaten op om zelfs maar niet te overwegen om tot het Verdrag toe te treden. Ondanks een voorzichtige opening in het Belgische regeerakkoord om te onderzoeken of het TPNW een rol kan spelen in nucleaire ontwapening, stemde ons land tegen een VN-resolutie die het Verbodsverdrag verwelkomt. Over enkele jaren zullen de kernbommen op de luchtmachtbasis in Kleine Brogel vervangen worden door nieuwe B61-12-exemplaren die door de instelbare variabele explosiekracht en de elektronische bestuurbaarheid als ‘inzetbaar’ worden beschouwd. Dat is een gevaarlijke trend die de deur opent voor een nucleaire oorlog.

Vredesbeweging in actie

De Europese vredesbeweging zal het komende jaar daarom stevig campagne voeren tegen de kernbewapening. In België plannen we in het najaar een grote actie in Kleine Brogel. De campagne kan maar succes kennen met uw steun en medewerking. Samen kunnen we het agressief militarisme dat de belangen dient van het militair-industrieel complex, het hoofd bieden en het gevaar van een kernwapenoorlog afwenden. In de jaren tachtig zorgden massale mobilisaties voor de ontmanteling van duizenden massavernietigingswapens. Een sterke vredesbeweging kan vandaag opnieuw het verschil maken en zorgen voor de nodige politieke druk om van kernontwapening een prioriteit te maken. U kan deze ambities mogelijk maken door ons te steunen en/of door vanaf 1 euro per maand lid te worden als dat nog niet het geval is. Hoe meer leden, hoe zichtbaarder onze slagkracht.

Help ons meewerken aan een rechtvaardige, vreedzame samenleving en een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld!

 


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.