Geen Europese subsidies voor wapenindustrie!
Foto: ROG5728
Geen Europese subsidies voor wapenindustrie!
Artikel
3 minuten

Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) roept het Europees parlement en de parlementen van EU lidstaten op om niet in te stemmen met subsidiëring van militair onderzoek vanuit het Europees onderzoeksbudget.

De parlementsleden wordt gevraagd om de Preparatory Action (PA) on Defence research te verwerpen, die de Europese Commissie wil opnemen in het EU budget voor 2017.

Jarenlang lobbyde de wapenindustrie met steun van een aantal Lidstaten en Europarlementariërs, om Europese subsidies toe te kennen voor onderzoek in de wapenproductie, aldus een persbericht van Stop Wapenhandel (uit Nederland). Maar het heeft er alle schijn van dat zowel de commissie als de lidstaten zelf sterk aan de kar trekken. Op de website van EDA, het officiële Europese Defensieagentschap (de raad van bestuur bestaat uit de Europese ministers van Defensie) staat heel duidelijk dat EDA deze preparatory action sinds 2013 voorbereidt.

Op zich niet zo verwonderlijk, want EDA is verantwoordelijk om de bewapeningsverplichting uit het 'Verdrag betreffende de Europese Unie' in goede banen te leiden (In artikel 42 (lid 3) staat heel duidelijk wat de doelstelling is van dit Agentschap: “De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren”).

"In het budgetvoorstel voor 2017 is een Preparatory Action (PA) on Defence research (Voorbereidende actie voor defensieonderzoek) opgenomen, die is geschreven door een adviesgroep (Group of Personalities) die voor meer dan de helft bestaat uit vertegenwoordigers van de industrie. De Europese Commissie heeft de PA al overgenomen, de politieke beslissing moet nu genomen worden door het Europees Parlement en de EU Lidstaten" aldus een persbericht van Stop Wapenhandel in Nederland.

Tot nu toe is militair onderzoek in theorie (er zijn wat achterpoortjes) uitgesloten van het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020.

"Met ingang van het nieuwe budget dreigt dit te veranderen, en deze PA is nog maar een eerste stap. Het lange-termijndoel is om een volledig militair Europees Defensie Onderzoeksprogramma op te zetten ter waarde van EUR 3.5 miljard over 2021-2027. Omdat het totale EU budget al vast staat betekent dit noodzakelijkerwijs forse bezuiniging op andere – civiele – projecten. Bovendien is het expliciete hoofddoel van deze subsidies het handhaven van de concurrentiepositie en exportcapaciteit van de wapenindustrie. Veel EU wapenexport gaat naar instabiele regio's of naar mensenrechtenschenders als Saoedi-Arabië. In 2014 werd in de EU voor meer dan 31,5 miljard euro aan wapenexportvergunningen voor het Midden-Oosten afgegeven."

Het Europese militair industrieel complex duwt de Europese Unie steeds dieper in militair vaarwater. De nieuwe Europese Strategienota van Mogherini die eind juni bijna geruisloos is gepubliceerd, is daar een voorbeeld van. Daar staat heel duidelijk dat Europese subsidies voor defensie-onderzoek ‘cruciaal’ zijn!

"Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel roept Europese en nationale parlementariërs op om de toelating van de wapenindustrie tot Europese onderzoeksbudgetten tegen te houden. Onderzoeksgeld moet gaan naar projecten op het gebied van conflictoplossing en conflictpreventie, met name naar geweldloze projecten en projecten die oorzaken van conflicten, zoals klimaatverandering, tegengaan."

Lees hier het volledige document van ENAAT over deze ‘Preparatory action on Defense Research’

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.