Geen oorlog tegen Irak: in geen geval
Artikel
2 minuten

Het wordt steeds duidelijker dat de regering van de Verenigde Staten, met of zonder mandaat, een oorlog wil starten tegen Irak. Dit is rampzalig, zowel voor de Irakese bevolking als voor de hele wereld. Ik wil niet dat de Verenigde Naties nog langer misbruikt of omzeild worden voor een oorlogspolitiek.

Geachte heer minister,

Het wordt steeds duidelijker dat de regering van de Verenigde Staten, met of zonder mandaat, een oorlog wil starten tegen Irak. Dit is rampzalig, zowel voor de Irakese bevolking als voor de hele wereld. Ik wil niet dat de Verenigde Naties nog langer misbruikt of omzeild worden voor een oorlogspolitiek. Opiniepeilingen in de Europese Unie tonen dat een grote meerderheid van de Europese burgers in geen geval een oorlog wil.

Met deze brief wil ik u vragen om de stem van de burger te respecteren en dan ook alles in het werk te stellen om een oorlog te vermijden. Meer in het bijzonder dring ik er bij u op aan dat:

  1. de Belgische regering actief werkt aan een politieke oplossing van de crisis en binnen de Europese Unie mee de leiding neemt van lidstaten die zich openlijk tegen een oorlog kanten. De VN-inspecties mogen niet gebruikt worden om oorlog te voeren. Ik stel bovendien vast dat ook andere landen, waaronder de VS zelf en in de regio Israël, over een groot arsenaal massavernietigingswapens beschikken. Op de Verenigde Naties rust de verplichting om te zorgen dat ook deze arsenalen eindelijk afgebouwd worden. Ik vind immers dat de hele wereld vrij moet zijn van massavernietigingswapens. Daarom ook dat de kernbommen in Kleine Brogel weg moeten.
  2. België niet langer meer een doorvoerhaven is voor oorlogsvoorbereidingen. Met verbijstering stel ik vast dat de Verenigde Staten zowel de Antwerpse Haven als de luchthaven van Oostende gebruiken voor het transport van militair materieel naar de Golf. Ik vind dit geen normale transporten, maar oorlogstransporten en dat België dus niet alleen het recht, maar ook de plicht heeft om dergelijke transporten te verbieden.

In de overtuiging dat u rekening zal houden met mijn standpunt, verblijf ik inmiddels,

 

Hoogachtend,


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.