Geen uitzonderingsstaat! Protest tegen inperking democratie
Foto: Christophe Callewaert
Geen uitzonderingsstaat! Protest tegen inperking democratie
Actieverslag
2 minuten

Donderdag 10 december woonde Vrede vzw de bijeenkomst bij aan de trappen van het Justitiepaleis in Brussel inzake de recente voorstellen van maatregelen door de regering in hun strijd tegen het terrorisme. 

Protest

Deze bijeenkomst was een samenwerking tussen de Ligue des droit de l'homme, le Syndicat des avocats pour la démocratie, Progress Lawyers Network, la CNAPD, Vrede vzw en andere sociale bewegingen.
Toen we arriveerden was er al heel wat volk aanwezig. Alles samen waren er toch zeker meer dan 100 mensen. Ook de pers was er bij, zo was er een cameraploeg van de RTBF alles nauwlettend aan het volgen en ook liepen er verschillende fotografen rond. Er was een rode loper ontrold waarmee mensen symbolisch hun voeten konden vegen aan het huidige beleid van de regering. Met megafoons verkondigden de verschillende vertegenwoordigers van de organisaties hun standpunten tegen de recente maatregelen van de Belgische regering. Naast de plaats was ook de datum heel symbolisch.

Internationale dag mensenrechten

10 december is de internationale dag van de mensenrechten. Dit is zo sinds 10 december 1948, toen de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens ondertekenden. Die mensenrechten waren ook in december 2015 het onderwerp van deze bijeenkomst. Naar aanleiding van de recente terreurdaden in Parijs nam onze regering 18 maatregelen om de strijd tegen het terrorisme tegen te gaan. Zonder twijfel moet de veiligheid van alle burgers beschermd worden, maar de organisaties uitten hun bezorgdheid over het te ver gaan van deze maatregelen.


De gebrekkige voorstellen van onze regering


De strijd tegen het terrorisme mag niet gevoerd worden door de democratie in te perken. Zo wil de regering (de uitvoerende macht) verschillende bevoegdheden van de rechterlijke en de wetgevende macht naar zichzelf toe trekken. De scheiding der machten is een essentieel onderdeel voor een rechtvaardige democratie en zelfs in tijden van terreur mag men hier geen inbreuk op plegen. Een voorstel van de regering is bijvoorbeeld de verlenging van de voorlopige hechtenis van 24 naar 72 uren, dit kan niet gebeuren zonder de Grondwet aan te passen, een tekst die dus niet zomaar lichtzinnig kan gewijzigd worden. Ook stellen ze de mogelijkheid van nachtelijke huiszoekingen voor en verschillende maatregelen voor massale controle op de bevolking. Verder werden ook al veel betogingen verboden. Deze voorstellen zijn over het algemeen overtollig, disproportioneel en inefficiënt. De massale verzameling van informatie die men voorstelt is weinig realistisch omdat ze meer gaat over zoveel mogelijk informatie te verzamelen, in plaats van zo gericht mogelijke, nodige informatie. Ten slotte wordt de pijnlijke conclusie getrokken dat de ontmanteling van de democratische rechten in naam van de strijd tegen de terreur, als een overwinning van de terroristen kan gezien worden.

 

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.