Image
Het Verenigd Koninkrijk breekt de wet rond kernwapens – opnieuw
Het Verenigd Koninkrijk breekt de wet rond kernwapens – opnieuw
Opinie
4 minuten

Op 16 maart kondigde premier Boris Johnson een uitbreiding met 40% van het Brits nucleair wapenarsenaal aan. Dit is de reactie van de Britse vredesorganisatie 'Campaign for Nuclear Disarmament' (CND).

Vandaag omvat het Brits arsenaal ongeveer 200 kernkoppen. Elke kernkop is zo’n acht maal krachtiger dan de bom op Hiroshima die 200.000 mensen doodde. Dat komt neer op een moordcapaciteit van honderden miljoenen. Hoe kan Johnson een dergelijk arsenaal rechtvaardigen, laat staan uitbreiden?

NPV

Een belangrijke vraag die in de media en het parlement gesteld wordt is: is het legaal?

Het antwoord luidt ondubbelzinnig neen. Het uitbreiden van het Brits nucleair arsenaal gaat in tegen de wettelijke verplichtingen onder het nucleair Non-proliferatieverdrag (NPV), dat geratificeerd werd door het Verenigd Koninkrijk in 1970. Dat verdrag vereist dat landen die kernwapens hebben, ontwapenen, en dat landen die er geen hebben, ze niet verwerven. Er is dus geen enkele manier waarop het uitbreiden van een nucleair wapenarsenaal wettelijk is onder het NPV.

Het uitbreiden van het Brits nucleair arsenaal gaat in tegen de wettelijke verplichtingen onder het nucleair Non-proliferatieverdrag.

Maar niet alleen nieuwe kernkoppen zijn illegaal, ook het hele Trident-vervangingsproject is dat (Trident is de naam van het Brits nucleair programma dat gebruik maakt van Trident-raketten om kernkoppen te kunnen afleveren, nvdr).

Toen de regering van premier Blair voor het eerst de vervanging van Trident nastreefde in 2005, oordeelde Matrix Chambers (een prominent advocatenkantoor gespecialiseerd in internationaal recht, nvdr) in een juridisch advies dat de vervanging van Trident een wezenlijke schending van het NPV zou zijn. Het NPV stelt immers: “Alle partijen van het Verdrag verbinden zich ertoe in goeder trouw onderhandelingen te voeren over effectieve maatregelen betreffende het vroegtijdig beëindigen van de nucleaire wapenwedloop en de nucleaire ontwapening”.

Kortom, niet alleen het verwerven van extra kernkoppen is illegaal, ook het vervangen van het bestaande arsenaal is illegaal. Het nalaten van kernontwapening is eveneens in strijd met het Verdrag.

Hypocrisie

Vreemd genoeg betuigen Britse regeringen altijd hun bestendige toewijding aan het NPV. Het ‘Integrated Review’ van de huidige regering vormt geen uitzondering. (In dit rapport, gepubliceerd op 16 maart, doet de Britse regering haar veiligheids-, defensie-, ontwikkelings- en buitenlands beleid uit de doeken, nvdr.) Het stelt: “We zetten ons sterk in voor de volledige implementatie van het NPV in al zijn aspecten, inclusief nucleaire ontwapening”.

Jammer genoeg is dat gewoonweg niet waar. Onze regering -met al haar Review-praatjes over op regels gebaseerde orde, de ‘super soft power’ van de BBC, en haar leiderschap in diplomatie- negeert het Verdrag volledig. En de aankondiging van Johnson deze week heeft een Trident-raket geschoten door elk voorwendsel van de regering om haar wettelijke verplichtingen onder het NPV te vervullen. De beslissing heeft wereldwijd spanningen aangewakkerd, vermoedelijk om Johnsons imago te versterken van een ‘mondiaal Groot-Brittannië’, dat zichzelf overschat en een grootmacht in de wereld wil zijn.

De aankondiging van Johnson heeft een Trident-raket geschoten door elk voorwendsel van de regering om haar wettelijke verplichtingen onder het NPV te vervullen.

Ondanks de niet-naleving ervan, benadrukt het Integrated Review dat er behalve het NPV “geen geloofwaardige alternatieve route richting nucleaire ontwapening is”. Dat is een nauwelijks verhulde referentie aan de vijandigheid van de regering ten opzichte van het nieuwe VN-Verdrag inzake het Verbod op Nucleaire Wapens dat sinds januari van kracht is.

Het besluit van de Britse regering om het nucleair arsenaal uit te breiden, toont duidelijk waarom zoveel landen -grotendeels uit het Zuiden van de wereld- de hoop hebben opgegeven in het NPV-proces. Het is immers betekenisloos geworden door de acties van staten zoals het Verenigd Koninkrijk.

Besluit

Johnsons plannen voor het Brits nucleair arsenaal vormen een ernstig probleem. Het is niet alleen dat we liever zouden hebben dat het geld aan iets nuttigs besteed wordt; of dat deze flagrante schending van het NPV andere landen zou kunnen aanmoedigen om kernwapens na te streven; het is een kwestie van wat voor wereld we willen zien. En welke rol willen we dat het Verenigd Koninkrijk daarin speelt? Waar staat het land eigenlijk voor? Het herbewapenen met massavernietigingswapens is niet iets dat we kunnen accepteren.

We moeten de gevaarlijke onzin die de regering spuit over nucleaire wapens verwerpen.

We moeten de gevaarlijke onzin die de regering spuit over nucleaire wapens verwerpen. Haar bewering dat “het VK internationaal zal blijven werken ter vermindering van het risico op een nucleair conflict en ter bevordering van wederzijds vertrouwen en veiligheid”, is alleen maar kletskoek en we weten het. Ik dring er bij iedereen op aan om zich aan te sluiten bij CND en actief te worden, want dit loopt uit de hand.

Vredesactiviste Kate hudson is sinds september 2010 algemeen secretaris van CND. 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Campagne

Nog steeds worden mens en planeet bedreigd door kernwapens. Ook in het Belgische Kleine Brogel liggen VS kernwapens die binnenkort vernieuwd worden. Hoog tijd om duidelijk te maken dat deze massavernietigingswapens hier (en elders) niet gewenst zijn.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.