Image
frredom flotilla

Freedom Flotilla; CC 4.0

Internationaal civiel hulpkonvooi om het beleg van Gaza te breken
Artikel
3 minuten

Honderden mensenrechtenactivisten, waaronder Medea Benjamin en Ann Wright van de VS-vredesbeweging CODEPINK, zullen midden april met meerdere schepen uitvaren om 5.500 ton hulpgoederen naar Gaza te brengen. 

Naast het leveren van broodnodige humanitaire hulp, bestaat de missie van de ‘Freedom Flotilla Coalition’ uit het aanklagen van Israëls illegale blokkade van Gaza te midden van erbarmelijke omstandigheden, waaronder wijdverspreide honger en gebrek aan medische zorg, opzettelijk veroorzaakt door het Israëlisch beleid. De tijd raakt op voor veel Palestijnen in Gaza. Israël dreigt met een frontale grondaanval op Rafah en experts waarschuwen dat het aantal slachtoffers van honger en ziekte, dat van de bombardementen snel zou kunnen overtreffen.

"Ik loop sinds oktober elke dag door de gangen van het Congres, ik ga elk weekend naar betogingen, ik schrijf elke avond verontwaardigde brieven aan president Biden - en niets heeft geholpen om Israël te stoppen met het vermoorden van duizenden en nog eens duizenden onschuldige mensen. Wat kan ik nog meer doen? Ik kan met deze flotilla meegaan om de misdadige belegering die Israël heeft opgelegd aan Gaza te proberen doorbreken", zegt Medea Benjamin, medeoprichter van CODEPINK.

"President Biden heeft zes maanden gewacht, tot er 33.000 doden waren gevallen, voornamelijk vrouwen en kinderen, voordat hij de telefoon opnam en eiste dat Netanyahu de schade voor burgers zou inperken, meer hulp zou toelaten en hulpverleners zou beschermen", aldus legerkolonel op pensioen en voormalig VS-diplomaat Ann Wright. "Maar zelfs als Israël meer humanitaire hulp toelaat, bombardeert het Gaza nog steeds met bommen van VS-makelij, schiet het op onschuldigen en houdt het de 2,2 miljoen mensen die in Gaza leven, gevangen. Humanitaire hulp tot bij de Palestijnen in Gaza krijgen is dringend nodig, maar niet voldoende. We moeten een einde maken aan Israëls onwettige, dodelijke blokkade en aan Israëls algehele controle over Gaza. Daarom is deze flotilla, bemand met ongewapende burgers -mensenrechtenwaarnemers uit 30 landen- noodzakelijk, om Israëls wrede greep op de Gazastrook aan te vechten."

De langdurige verwaarlozing door Israël van zijn verantwoordelijkheid als bezettingsmacht om de gezondheid en het welzijn van de Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever te beschermen, is geëscaleerd naar genocidale acties, waaronder het gebruik van honger als oorlogswapen. Israëlische leiders spreken openlijk hun intentie uit om de bevolking van Gaza collectief te straffen. De Freedom Flotilla verzet zich tegen de controle van Israël over de hulp en zal elke inspectie van de lading van zijn schepen weigeren. Om de veiligheid en de effectieve distributie van hulp te garanderen, zal de flotilla talrijke internationale humanitaire waarnemers van verschillende achtergronden en landen inzetten.

Ondanks het droppen van voedselpakketten vanuit de lucht en tijdelijke aanlegplaatsen, blijft Israël over land duizenden vrachtwagens volgestouwd met hulp de toegang tot Gaza ontzeggen. De uitspraken van het Internationaal Gerechtshof op 26 januari en 28 maart benadrukken de verplichting van Israël om de veiligheid van de Palestijnen in Gaza te garanderen, inclusief het faciliteren van humanitaire hulp zonder obstructie.

"De voorlopige maatregelen die het Internationaal Gerechtshof tegen Israël heeft bevolen zijn heel duidelijk", zegt Ismail Moola van de 'Palestinian Solidarity Alliance', een Zuid-Afrikaanse organisatie deel uitmaakt van de Freedom Flotilla Coalition. "De uitspraak van het Hof vereist dat de hele wereld zijn steentje bijdraagt om de genocide in Gaza te stoppen, inclusief het verzekeren van ongehinderde toegang tot essentiële hulp. Terwijl onze regeringen falen om het voortouw te nemen bij deze dringend noodzakelijke humanitaire acties, moeten gewetensvolle mensen en onze grassrootsorganisaties het leiderschap op zich nemen. Wanneer regeringen falen, varen wij uit!"

De Freedom Flotilla Coalition is een niet-partijgebonden internationale coalitie van campagnes en organisaties die opkomen voor vrijheid en mensenrechten in Palestina. De coalitie is sinds 2010 actief, met als doel de blokkade van Gaza te doorbreken en in solidariteit met de Palestijnen.

Perscontacten per continent vind je hier.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

In de huidige context van escalerend geweld in Israël/Palestina verenigen we ons in solidariteit met het Palestijnse volk. We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en een rechtvaardige vrede in de regio. Door middel van deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen met dit doel voor ogen.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.