Image
Betoging Europe for peace and solidarity

Betoging Europe for peace and solidarity, Brussel, 26 februari 2023 (foto: Krasnyi Collective)

Maatschappelijke organisaties doen aanbevelingen om het bloedvergieten in Oekraïne te stoppen
Persbericht
3 minuten

Een werkgroep van het platform ‘Europa voor Vrede en Solidariteit’, dat sinds de Russische invasie in Oekraïne verschillende acties en betogingen organiseerde, reikt in een politieke nota tien aanbevelingen, denkpistes en aandachtspunten aan voor vrede in Oekraïne en een ander veiligheidsbeleid.

De ondertekenende organisaties van deze politieke nota vinden het essentieel om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen om verder bloedvergieten en vernietigingen in Oekraïne te voorkomen. Ze waarschuwen ook voor de uiterst gevaarlijke gevolgen van een verlenging van deze oorlog voor Europa en de rest van de wereld.

Het platform Europa voor Vrede en Solidariteit veroordeelt de Russische agressie tegen Oekraïne. Volgens de politieke nota moet het internationaal recht en de territoriale integriteit van Oekraïne geëerbiedigd worden. Op basis van dit uitgangspunt roepen de ondertekenende organisaties op tot een snel staakt-het-vuren om diplomatieke ruimte te creëren die onderhandelingen mogelijk maken met het oog op het vinden van een zo rechtvaardig en duurzaam mogelijke oplossing.

De oorlog confronteert ons meer dan ooit met het gevaar dat uitgaat van kernwapens. Het internationaal wapenbeheersingsregime dat ertoe bijdroeg dat de nucleaire dreiging afnam, is de afgelopen jaren ontmanteld. De diplomatieke inspanningen moeten snel worden hervat om het vertrouwen te herstellen via bilaterale en multilaterale afspraken rond kernwapens.

Op middellange termijn is het nodig de juiste lessen te trekken uit dit conflict. Eenzijdige NAVO-uitbreidingen zijn nefast gebleken voor de algemene veiligheidssituatie. Vanuit het perspectief van veiligheid, stabiliteit en vrede dringt zich de nood op aan een andere collectieve en ondeelbare veiligheidsarchitectuur voor het Europese continent, gebaseerd op het beginsel dat veiligheid niet ten koste van anderen kan worden nagestreefd. Er moet een ontspanningspolitiek worden gevoerd die afstapt van de logica van militaire blokken om plaats te maken voor een veiligheidssysteem gebaseerd op samenwerking en dialoog, waar Rusland deel van kan uitmaken.

De politieke nota vraagt ook aandacht voor de impact van oorlog op het milieu en herinnert aan de gevolgen van oorlog voor de voedselzekerheid en de levensomstandigheden in de landen van het Globale Zuiden.

Tot slot waarschuwen we voor de verregaande militarisering van Europa, de drastisch stijgende militaire uitgaven en de wapenwedloop. Dit alles draagt bij tot groeiende onzekerheid, spanning en conflict en slorpt de budgetten op die nodig zijn voor sociale en milieu-investeringen.

De politieke nota gaat uit van:

ABVV/FGTB - ACV/CSC - Agir pour la Paix - Ander Europa - Beweging.net - CNAPD - Diem25 - Forum Nord Sud - FOS - Groenplus - intal - Käthe Kollwitz Vredescollectief - Leuvense vredesbeweging - Masereelfonds - MCP - MJS - MOC - Pax Christi Vlaanderen - Quinoa - Recht op Migratie - Viva Salud - Vrede vzw - Vredesactie - Vriendschap zonder grenzen/Amitié Sans Frontières

Bijlage


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.