Image
VS leger vervuiler

Shutterstock

Petitie voor de opheffing van de vrijstelling van klimaatverdragen voor legers
Opinie
2 minuten

Onderstaande petitie is gericht aan de deelnemers aan COP26, de VN-klimaatconferentie in Glasgow, Schotland, van 1 tot 12 november 2021. Ze klaagt een ernstig verzuim aan in de rapportering over en de aanpak van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Als gevolg van laattijdige eisen van de Amerikaanse regering tijdens de onderhandelingen over het Kyoto-verdrag van 1997, werd de uitstoot van broeikasgassen door het leger vrijgesteld van de klimaatonderhandelingen. Deze traditie werd verder gezet. 

In het Parijs-akkoord van 2015 werd het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door nationale legers overgelaten aan het oordeel van de individuele landen. 

Het VN-raamverdrag over klimaatverandering (UNFCCC) verplicht ondertekenaars om de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen te publiceren, maar de rapportering van de uitstoot van legers is vrijwillig en wordt doorgaans niet opgenomen.   

De NAVO heeft het probleem erkend, maar onderneemt geen specifieke maatregelen om het aan te pakken. Er is geen enkele rationele basis voor deze enorme achterpoort. Oorlog en voorbereidingen op oorlogen zijn gigantische uitstoters van broeikasgassen. Elke uitstoot van broeikasgassen moet opgenomen worden in de verplichte normen voor de vermindering van de uitstoot. Er kan geen uitzondering meer gemaakt worden voor militaire vervuiling.

We vragen COP26 om strikte limieten voor de uitstoot van broeikasgassen vast te leggen die geen uitzondering maken voor militarisme, die transparante rapporteringsvereisten en onafhankelijke verificatie omvatten, en die niet vertrouwen op programma’s om uitstoot te ‘compenseren’. 

De uitstoot van broeikasgassen door overzeese militaire basissen moet volledig gerapporteerd worden en in rekening gebracht worden van de landen die hun legers uitsturen, niet van de landen waar de militaire basissen zich bevinden.

Deze petitie is een initiatief van de vredesorganisatie World Beyond War.

U kan de petitie hier ondertekenen.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.