Image
protest

Brussel, 05/10/2023; Foto: Ludo De Brabander

Stop de criminalisering van protest!
Actieverslag
2 minuten

Meer dan 10.000 mensen gaven deze voormiddag gehoor aan de oproep van de vakbonden en middenveldorganisaties om te protesteren tegen het wetsontwerp dat minister van Justitie van Quickenborne eerstdaags wil laten stemmen.

Van Quickenborne wil een betogingsverbod opleggen aan "amokmakers" van eerdere protestbijeenkomsten dat kan oplopen tot drie jaar. De Liga voor de Mensenrechten spreekt van een "verontrustend" wetsontwerp dat een gerechtelijk betogingsverbod als nieuwe strafrechtelijke sanctie introduceert.

De ruimte voor actie en protest is de jongste jaren onder druk komen te staan. Tegen collectieve acties van de vakbonden aan winkelketens worden deurwaarders ingezet; Greenpeace-activisten worden vervolgd voor hun deelname aan een geweldloze actie in de Fluxys-gasterminal in Zeebrugge op 29 april; en er wordt ook gretig gebruik gemaakt van GAS-boetes bij allerhande protestacties in het land. Het wetsontwerp van Van Quickenborne is een nieuwe stap op de weg naar criminalisering van sociale bewegingen.

Vanuit de regering klinkt het sussend dat de nieuwe wet enkel en alleen van toepassing zou zijn op relschoppers. Maar zoals ABVV-voorzitter Thierry Bodson terecht stelde, was de invoer in het strafrecht van “belemmering van het verkeer” ook niet bedoeld om in te zetten tegen syndicalisten, maar is hij op basis daarvan toch veroordeeld. We kunnen er geen vertrouwen in hebben dat toekomstige machthebbers 'de wetgeving tegen relschoppers' niet zullen misbruiken om activisten en syndicalisten te criminaliseren. 

Het voorstel is te vaag en laat een te brede interpretatievrijheid voor de rechter, zo klinkt het eensluidend bij vakbonds- en andere middenveldorganisaties die tijdens de actie het woord voerden. Wat is de definitie van ‘relschopper’ bijvoorbeeld? Iemand die paletten in brand steekt? Iemand die gekleurde rookbommetjes ontsteekt? En hoe gaat men de wet toepassen? Iedereen screenen die naar een betoging komt? In de praktijk is de handhaving van de wet moeilijk te realiseren.

Vrede vzw schaart zich achter het protest tegen het wetsontwerp en roept de parlementsleden op om tegen deze wet te stemmen! Wij vragen een ruime invulling van de fundamentele grondrechten die noodzakelijk zijn in een democratie.
 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.