Image
Binalakshmi Nepram, India

Binalakshmi Nepram, van Manipur Women Gun Survivors Network (foto: IPB)

Verklaring van Inheemse Volkeren op het Tweede Wereldvredescongres, 15-17 oktober 2021, Barcelona
Artikel
5 minuten

Ter afsluiting van het tweede Wereldvredescongres van het International Peace Bureau (IPB) in Barcelona, brachten vertegenwoordigers van inheemse volkeren over heel de wereld deze algemene oproep uit.

Verklaring van Inheemse Volkeren op het Tweede Wereldvredescongres, 15-17 oktober 2021, Barcelona.

Wortels hebben zich uitgespreid van de Boom van Grote Vrede
Een naar het Noorden, een naar het Oosten, een naar het Zuiden
en een naar het Westen. Dit zijn de Grote Witte Wortels en hun aard is Vrede en Kracht

– Van Wampun 2, De Grote Wet van de Vrede, Inheemse Grondwet van de Iroquois Confederatie

Inheemse volkeren feliciteren de volkeren van de wereld die samengekomen zijn in Barcelona van 15 tot 17 oktober 2021 en die virtueel participeerden van over heel de wereld, en roepen iedereen die deelnam aan het Tweede Wereldvredescongres op om onze duidelijke roep voor de beëindiging van alle vormen van oorlogsvoering, van de productie en verspreiding van wapens en voor de demilitarisering en ontwapening van de gronden, territoria en hulpbronnen van de inheemse volkeren, te herkennen en erkennen.

We dringen aan op de onmiddellijke verwijdering van de huidige verankerde koloniale beleidsmaatregelen en staten van beleg, die de mensenrechten van inheemse volkeren schenden en het recht op leven en bestaan van inheemse volkeren en naties wegkapen. We roepen ook op om waakzaam te zijn voor de militarisering van onze democratieën en gemeenschappen. Militarisering en beveiliging (‘securitization’) is een mechanisme voor controle en genocide van inheemse volkeren.

We eisen dat alle militaire basissen van inheemse gronden, territoria en natuurlijke bronnen verwijderd worden en dat voorouderlijke gronden die afgepakt werden van inheemse volkeren teruggegeven worden aan de traditionele landeigenaars. 

We eisen dat alle militaire basissen van inheemse gronden en territoria verwijderd worden.

Verder willen we de verwijdering van alle militaire basissen die geconstrueerd zijn op niet-zelf-besturende territoria van landen die erkend zijn door het Comité voor Dekolonisatie van de Verenigde Naties, zoals het geval is voor de Verenigde Staten en Guam.

Koloniale krijgswetten moeten ingetrokken worden in alle inheemse gemeenschappen. Zo roepen de inheemse vrouwen van Manipur uitdrukkelijk op tot de opheffing van de wet die speciale bevoegdheden toekent aan de strijdkrachten en die sinds 1958 opgelegd wordt aan 45 miljoen leden van inheemse gemeenschappen in Manipur en Noordoost India.

Inheemse volkeren roepen ook op om het geweld tegen het milieu gepleegd op de lichamen van inheemse mensen te stoppen. Het beïnvloedt hun gezondheid, gronden, territoria en hulpbronnen.

Landen moeten stoppen met de exploitatie van inheemse natuurlijke bronnen en met de toxische besmetting van de grond, de lucht, de zee en de ruimte. Dit omvat straling, dioxines, PFAS, nucleair afval, pesticiden, insecticiden en andere chemicaliën, en de influx van drugs en wapens – allemaal schadelijk en met verderfelijke gevolgen voor de gezondheid. Doordat militaire basissen vaak op inheemse gronden gebouwd worden, hebben inheemse volkeren vaak te kampen met hoge percentages kanker en andere ziektes ten gevolge van de overmatige blootstelling aan militair afval en verontreinigende stoffen. 

Landen moeten stoppen met de exploitatie van inheemse natuurlijke bronnen en met de toxische besmetting van de grond, de lucht, de zee en de ruimte.

We veroordelen met drang de op handen zijnde mensenrechtenschendingen waar inheemse gemeenschappen in verschillende delen van de Amazone onder te lijden hebben, vooral in Brazilië. We benadrukken de inspanningen van inheemse leiders om het milieu en hun voorouderlijke gronden in het Amazonewoud te beschermen en hun aanhoudende veerkrachtige oppositie tegen illegale landrovers (‘land grabbers’), invasies van oliebedrijven, houthak- en mijnbouwbedrijven.

We roepen de regeringen van de 9 landen die het Amazonewoud delen om de inheemse strijders te steunen in hun gevecht om de regenwouden te beschermen tegen ontbossing en landroof. Deze historische strijd vertegenwoordigt de kracht van de meer dan 350 inheemse groepen die in de Amazone wonen en bestuurlijke autoriteiten mogen hun pleidooien niet negeren. 

We roepen het Tweede Wereldvredescongres ook op om de historische erfenis van innovatieve inheemse volkeren-mechanismen en praktijken om oorlogen te beëindigen te erkennen, in het bijzonder de rol van inheemse vrouwen bij vredesopbouw, conflictoplossing en ontwapening. De traditionele praktijken van Inheemse volkeren, zoals de “De Grote Wet van Vrede” van de Iroquois Confederatie en de “Cheinarol”, dienen al sinds mensenheugenis als een blauwdruk voor internationale relaties en diplomatie gebruikt op de hoogste niveaus. Als we een gender-rechtvaardige en duurzame wereld willen realiseren, staan we er daarom op dat vredes- en ontwapeningsinspanningen ook besluitvorming door inheemse volkeren, inheemse vrouwen en naties omvat.       

We dringen er bij de regeringen over heel de wereld op aan om het seksueel geweld tegen en het bedreigen, intimideren, verhandelen en vermoorden van inheemse vrouwen en meisjes door binnenlandse en buitenlandse militairen en gewapende paramilitairen een halt toe te roepen. Seksueel geweld is een vorm van gewapend geweld. Inheemse vrouwen en meisjes die in gemilitariseerde en bewapende gemeenschappen leven, lopen een alarmerend hoog risico op seksuele exploitatie. Bovendien verhoogt de aanwezigheid van de sekswerk-industrie gericht op militairen, de kwetsbaarheid van inheemse vrouwen en meisjes voor mensenhandel en sekswerk in economisch achtergestelde gemeenschappen. Dit moet stoppen.

Seksueel geweld tegen en het bedreigen, intimideren, verhandelen en vermoorden van inheemse vrouwen en meisjes door militairen en paramilitairen moet stoppen.

We roepen ook op tot het herstel van de democratie in Myanmar. Het vermoorden van inheemse volkeren daar moet stoppen en alle politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten, waaronder Thin Thin Aung en honderden andere activisten. Aan de Indo-Birmaanse grens moeten democratie, mensenrechten en de rechtstaat hersteld worden. 

We dringen aan op de oprichting van Waarheid en Verzoeningscommissies om te verzekeren dat het historisch onrecht dat inheemse volkeren aangedaan werd, rechtgezet wordt. We roepen alle landen op om de historische VN-Verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren uit 1997 te erkennen en te implementeren. 

De inheemse volkeren van de wereld die deel uitmaken van de 'Global Alliance of Indigenous Peoples, Gender Justice and Peace' nodigen het 'International Peace Bureau' uit om een toekomstig vredescongres te houden op een soeverein land en territorium van inheemse volkeren. 

We nodigen de rest van de wereld uit om zich te houden aan de nieuwe “Grote Wet van Vrede” die we ontwikkeld hebben om ons in staat te stellen in harmonie te leven met Moeder Natuur en ons de mogelijkheid geeft om ons opnieuw een wereld in te beelden zonder oorlog, conflicten, racisme, militarisme, milieugeweld en klimaatrampen.        

Lang leve de macht van het volk!

                       


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.