Image
Vredescafé: De oorlog in Tigray
Vredescafé: De oorlog in Tigray
Webinar
3 minuten

Op donderdagavond 22 april vond ons achtste vredescafé plaats. In dit vredescafé werd nagegaan wat de geopolitieke context is van de gruwelijke oorlog in Tigray, Ethiopië, en werd bediscussieerd wat de rol van België is om te komen tot duurzame vrede. 

De avond werd in goede banen geleid door Deniz Agbaba, bestuurslid van Vrede. De drie sprekers gaven elk hun kijk op de situatie.

Omar Ba schetste als Afrikakenner de historische achtergrond van Ethiopië en maakte ook duidelijk welke verschillende factoren mee aan de oorzaak liggen van het conflict in Tigray. Onder meer het feit dat de huidige centrale regering besliste om de autonomie van regio’s zoals Tigray terug te schroeven, zorgde ervoor dat de spanningen tussen Tigray en de regering hoog opliepen. Omar Ba waarschuwde dat het conflict voor een sneeuwbaleffect kan zorgen en kan verschuiven naar andere regio’s en buurlanden. Hij sprak van een mogelijk Joegoslavië-scenario dat absoluut vermeden moet worden. ‘Als Tigray afsplitst van Ethiopië is dat het begin van een reeks andere oorlogen,’ vreest Omar Ba. Daarom moet er dringend een diplomatieke oplossing komen in de plaats van de huidige militaire aanpak.

Vervolgens getuigde Rishan Kaysay, die zelf in Tigray opgroeide, met een aangrijpend verhaal. Ze vertelde onder meer dat ze moeilijk kan communiceren met haar familie in Tigray, omdat de telefoonlijnen worden afgeluisterd. Ook het water en de elektriciteit werden er afgesloten. Bovendien zijn de toegangswegen voor humanitaire hulp geblokkeerd, waardoor de bevolking in Tigray niet de bescherming krijgt die ze nodig heeft en de internationale gemeenschap niet goed kan inschatten hoe ernstig de situatie in Tigray is.

Orry Van De Wauwer diende, als Vlaams parlementslid voor CD&V, in december 2020, een resolutie over de humanitaire crisis in Tigray in bij het Vlaams parlement en in de Senaat. De resolutie riep de Ethiopische autoriteiten met aandrang op om de onvoorwaardelijke en veilige toegang tot de getroffen regio’s te verzekeren. Ook tijdens het vredescafé drong Orry erop aan om eerst de humanitaire situatie aan te pakken vooraleer de vinger te wijzen naar de schuldigen van de crisis.

Tot slot beantwoordden de sprekers vragen vanuit het publiek. Het vredescafé bracht echter niet alleen veel vragen teweeg, maar zorgde ook voor heel wat discussie in de chat, waaruit we kunnen concluderen dat het conflict ons allen bezig houdt. Om met de woorden van Omar Ba te eindigen: “Oorlog is geen oplossing. De internationale gemeenschap moet ervoor zorgen dat er een de-escalatie van het conflict komt, waarbij alle partijen rond de tafel zitten om tot een oplossing te komen.”

 De opname van het Vredescafé kan u hieronder herbekijken.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.