Image
nuclear ban for saving the world

© Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office

Tegen oorlog en dreigementen om nucleair arsenaal te gebruiken
Persbericht
3 minuten

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens veroordeelt het besluit van Rusland om zijn kernwapenarsenaal in staat van paraatheid te brengen, alsook de dreiging van president Poetin om het te gebruiken. De Coalitie roept alle kernwapenstaten op hun arsenalen af te bouwen en de dreigementen te stoppen.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens (BCTK) roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden in Oekraïne, de militaire terugtrekking van Rusland en onderhandelingen die moeten leiden tot een vreedzame oplossing. Daarnaast roept BCTK België opnieuw op om dringend het Verdrag inzake het verbod op kernwapens te ondertekenen.

De oorlog in Oekraïne toont aan dat de gevaren van kernwapens nooit ver van ons bed waren. Kernwapens in staat van paraatheid brengen in tijden van oorlog wakkert verdere escalatie alleen maar aan. Een ongeluk is snel gebeurd.

Het helpt niet dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian Poetin eraan herinnerde dat ook de NAVO kernwapens heeft. De grootste kernwapenmachten de VS en Rusland staan decennia na de Koude Oorlog opnieuw oog in oog. Het is hoog tijd voor de-escalatie en een nieuw nucleair ontwapeniningsproces.

Wat nu gebeurt in Oekraïne toont duidelijk aan dat de zogenaamde afschrikking met kernwapens de vrede niet waarborgt, maar dat ze net gebruikt wordt om de invasie van Oekraïne en de oorlog te laten voortduren met steeds ergere gevolgen.

In de week voor de aanval van Oekraïne hield Rusland een nucleaire oefening, net zoals de NAVO dat afgelopen oktober deed en sinds haar oprichting elk jaar doet nabij de Russische grens. Ook deze oefeningen vormen een impliciete dreiging om kernwapens te gebruiken en maken de inzet van dergelijke wapens steeds waarschijnlijker.

Laat ons vooral niet vergeten dat het hier gaat om massavernietigingswapens die miljoenen mensenlevens en ons klimaat bedreigen.Deze dreiging wordt nog verergerd door de geplande modernisering van de B61-kernbommen uit de VS die opgesteld staan in België en Europa. De modernisering moet de kernbommen gemakkelijker inzetbaar maken, wat het gebruik ervan flexibeler en waarschijnlijker maakt.

Hetzelfde geldt voor de nieuwe hypersonische wapens van Rusland die mogelijk nucleair kunnen worden. Noch Rusland, noch de kernmachten van de NAVO hanteren een 'No First Use'-beleid (de visie dat kernwapens alleen zullen worden ingezet als de andere partij ze eerst gebruikt heeft). Het feit dat het nog niet tot een confrontatie van kernmachten kwam, is louter toeval en geluk.

Terwijl veel politici en media nog steeds pleiten voor “nucleaire afschrikking”, zeggen anderen, zoals de opperbevelhebber van de NAVO-troepenmacht in Europa, dat zij “voorstander zijn van het flexibel gebruik van kernwapens als eerste“.

Elke oorlog is een humanitaire ramp. Een nucleair conflict, zelfs een beperkt conflict, zou ettelijke malen erger zijn. De verwoesting, de dood, de verschrikking en het extreme en onmiddellijke lijden van ontelbare burgers zouden elke medische en humanitaire reactie onmogelijk maken. De gevolgen – radioactief, economisch, politiek – zullen generaties lang schade berokkenen.

De financiële middelen die in dienst worden gesteld van deze potentiële catastrofe zijn meer dan ooit noodzakelijk om de enorme huidige uitdagingen op sociaal gebied en wat betreft het milieu het hoofd te bieden.

Het risico op een nucleair conflict is opnieuw historisch hoog. De enige manier om een humanitaire ramp te vermijden is door nucleaire ontwapening. Daarom keurde een grote meerderheid aan landen het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens goed. Het is het enige verdrag dat het bezit, de productie, het dreigen met en het gebruik van kernwapens integraal verbiedt. Waar wacht België nog op om het te ondertekenen? Meer dan 77% van de Belgische bevolking is voor.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

Nog steeds worden mens en planeet bedreigd door kernwapens. Ook in het Belgische Kleine Brogel liggen VS kernwapens die binnenkort vernieuwd worden. Hoog tijd om duidelijk te maken dat deze massavernietigingswapens hier (en elders) niet gewenst zijn.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.