Image
navo

26 juni 2022, Madrid

Wat heeft de NAVO met de genocide in Gaza te maken?
Artikel
5 minuten

De genocide in Gaza zou niet mogelijk zijn zonder het door de VS geleide militair-industrieel complex, en het grootste en meest effectieve instrument daarvan is de NAVO.

Na de val van het Oostblok, ondernam de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie een expansieve transformatie tot een militaire macht die overal ter wereld kan interveniëren, ongeacht een aanval op een NAVO-lid, “ter bescherming van de vrijheid en de veiligheid”. Dit proces verliep via een combinatie van territoriale uitbreidingen, dodelijke en ondoeltreffende internationale interventies (zie Afghanistan, Irak en Libië) en het opzetten van wereldwijde militaire partnerschappen.

Om de mondiale heroriëntering en missie beter te kunnen volbrengen, heeft de NAVO zich buiten Europa versterkt met tientallen bilaterale en multilaterale ‘partnerschappen’. Volgens Artikel 10 van het Noord-Atlantisch Verdrag kunnen alleen Europese naties nieuwe leden worden van de NAVO. Mondiale partners zijn dus geen leden, waardoor de automatische verbintenis van de NAVO om hen (militair) te hulp te schieten in het geval van een aanval, niet van kracht is. 

Aan partnerlanden worden wel wapens verkocht, er wordt gewerkt aan de interoperabiliteit van hun wapensystemen met die van de NAVO, en hun strijdkrachten nemen deel aan trainingsprogramma’s, gezamenlijke militaire oefeningen, enz.
Belangrijke bilaterale partners van de NAVO in de wereld zijn Irak, Pakistan, Afghanistan, Japan, Zuid-Korea, Mongolië en Nieuw-Zeeland. 

In de regio West-Azië heeft de NAVO -dat militarisme als enige antwoord ziet op alle soorten crisissen en conflicten- partnerschappen opgezet die verwoestingen hebben aangericht, wapens hebben verspreid en instabiliteit hebben veroorzaakt. De Mediterrane Dialoog, een partnerschap gelanceerd in 1994, omvat Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Mauritanië, Marokko en Tunesië. Tien jaar later zag het Istanboel Samenwerkingsinitiatief het levenslicht, met Bahrein, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Onder de NAVO-partners zien we overigens enkele van de meest onderdrukkende, autoritaire en dictatoriale regeringen in de wereld. Ze worden verantwoordelijk geacht voor allerlei zware en wrede mensenrechtenschendingen. 

Een van de belangrijkste partners van de NAVO in het Midden-Oosten is Israël, een land dat al decennia een illegale bezettings-, nederzettingen- en apartheidsbeleid voert tegen de Palestijnen, en waarvan de regering onlangs door het Internationaal Gerechtshof en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is gesommeerd om haar moorddadige activiteiten in Gaza te staken.

Al sinds zijn oprichting wordt Israël gesteund door NAVO-landen, onder meer door het Israëlisch leger te financieren, te bewapenen en te trainen, en door diplomatieke dekking te verschaffen voor de vele Israëlische schendingen van het internationaal recht en van de mensenrechten. In het bijzonder de steun van de leidende macht binnen de NAVO, de VS, houdt al decennia en onvoorwaardelijk aan. Washington spekt de Israëlische militaire rekeningen met verschillende miljarden dollars per jaar en faciliteert de genocide in Gaza sinds 7 oktober 2023 met extra militaire steunpakketten.    

Israël importeert voornamelijk wapens uit de VS en Duitsland, maar drijft ook wapenhandel met andere NAVO-leden. In 2017 kreeg Israël een permanente officiële missie op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel en in de loop der jaren werden stappen ondernomen om het land nauwer te integreren in het bondgenootschap, dat vooral wil profiteren van de geavanceerde wapensystemen die Israël ontwikkelt, én uittest op de Palestijnen. 

NAVO-leden kochten al voor miljarden dollars aan wapens van Israël, waaronder het Arrow 3-raketafweersysteem (vorig jaar verkocht aan Duitsland voor 3,5 miljard dollar), Kamikaze-drones en antidrone-systemen. De Israëlische wapenexport nam een extra hoge vlucht na de Russische invasie van Oekraïne in 2022. De NAVO is specifiek geïnteresseerd in Israëls gebruik van artificiële intelligentie (AI), dat na 7 oktober 2023 naar verluidt een belangrijk onderdeel werd van de militaire strategie in Gaza. Een AI-programma, genaamd ‘Lavender’ zou een centrale rol spelen bij het selecteren van Palestijnse doelwitten voor bombardementen.

In januari 2023 bezocht de Israëlische president Isaac Herzog het hoofdkwartier van de NAVO. Het was de eerste keer dat een Israëlische president de Noord-Atlantische Raad toesprak, een illustratie van de steeds innigere band tussen de NAVO en de staat Israël. De NAVO verklaarde voor de gelegenheid: “De NAVO en Israël werken al bijna 30 jaar samen op gebieden als wetenschap en technologie, terrorismebestrijding, civiele paraatheid, het tegengaan van massavernietigingswapens, en vrouwen, vrede en veiligheid. In het afgelopen jaar is die samenwerking gegroeid: de NAVO verwelkomt Israëls voornemen om de interoperabiliteit van de marine te versterken door Israël te erkennen als partner voor de NAVO-operatie ‘Sea Guardian’, en de militaire medische academie van de Israëlische defensiemacht dient nu als een unieke aanwinst voor de gemeenschap van partnerschaps- en opleidingscentra van de NAVO."

In navolging van de VS-regering, steunt het  NAVO-hoofdkwartier de militaire agressie van Israël in Gaza, ondanks de verdeeldheid onder de regeringen van de NAVO-lidstaten. (België, Spanje en Slovenië betuigden enige sympathie voor de situatie van de Palestijnen). Op die manier neemt de NAVO steeds meer de rol van regeringen over, zowel op het vlak van budgettering (met de drive voor meer militaire uitgaven), oorlogsvoering, politiewerk, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en diplomatie - allemaal zonder zelfs enige schijn verantwoording af te leggen aan een publiek. Ondertussen voert en voedt de NAVO oorlogen in naam van de vrijheid, de veiligheid en de democratie.

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de grootste en machtigste militaire alliantie ter wereld, bestaat 75 jaar. Dit zal zeker gevierd worden tijdens de jaarlijkse NAVO-top, die dit jaar doorgaat van 9 tot 11 juli in Washington DC. De vredesbeweging in de Verenigde Staten maakt zich alvast op voor een internationale tegentop en een protestmars. Medewerkers van Vrede vzw hielpen het programma van de tegentop samenstellen, en zullen er deelnemen (als spreker of moderator) aan workshops, debatten en webinars. 
 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.