Image
Cartoon Gaza
De tijd voor verklaringen is voorbij
Opinie
6 minuten

Maandagnacht startte Israël met bombardementen op de Gazastrook als vergelding voor de raketten die Hamas die dag afvuurde vanaf de Gazaanse kust.

De Gazastrook wordt al 14 jaar onderworpen aan een strenge Israëlische blokkade die de economie totaal heeft verwoest en de werkloosheid en armoede de hoogte heeft ingestuwd. Israël belet de Gazanen ook het gebied te verlaten. Meer dan 2 miljoen Palestijnen leven er samengepakt op een oppervlakte van 365 km². Ze zitten als het ware opgesloten in een openluchtgevangenis en kunnen in geval van bombardementen geen kant uit. Luchtaanvallen op Gaza zijn dus per definitie een oorlogsmisdaad, want burgers kunnen niet ontzien worden.

Meer dan 2 miljoen Palestijnen leven in de Gazastrook samengepakt op een oppervlakte van 365 km²

Bij de Israëlische bombardementen van maandagnacht werden volgens de laatste cijfers van de Minister van Gezondheid van Gaza 28 Palestijnen gedood, waaronder 10 kinderen. Israël had aangekondigd dat de luchtaanvallen meerdere dagen zouden aanhouden en zoals beloofd, luidde de ochtend van dinsdag 11 mei nieuwe bombardementen in voor de Gazanen. Daarbij vielen al 2 bevestigde burgerdoden.

Ook Hamas vuurde dinsdag raketten af (naar eigen zeggen 130) en iets na de middag meldde de Israëlische krant Ha'aretz dat 2 burgers in Ashkelon dodelijk getroffen waren. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde door te beloven de luchtaanvallen op Gaza op te drijven.

Cynisch genoeg komt een verdere escalatie van het geweld Netanyahu niet slecht uit. Een oppositioneel blok onder leiding van zijn politieke rivalen stond net op het punt om een nieuwe Israëlische regering samen te stellen die Netanyahu eindelijk van de macht zou verdrijven. De recente ontwikkelingen zorgden er echter voor dat de coalitieonderhandelingen, die in de laatste rechte lijn zaten, opgeschort werden.

Aanloop

Protest tegen de gedwongen uithuiszetting van een aantal Palestijnse families in Sheikh Jarrah (een wijk in het bezette Oost-Jeruzalem) ten gunste van Joodse kolonisten, en tegen het bredere Israëlische beleid dat alle Palestijnen uit dit stadsdeel wil verdrijven, zorgde vorige maand al voor onrust. Sinds begin mei trad de politie hardhandig op tegen demonstranten. De spanningen sloegen dit weekend over naar de site van de Al-Aqsa moskee, waar vele tienduizenden Palestijnen waren samengekomen ter gelegenheid van Laylat al-Qadr, een belangrijke dag tijdens de Ramadan.

Nadat de Israëlische veiligheidstroepen maandag voor de derde dag op rij de Al-Aqsa-site bestormden om de daar verzamelde Palestijnen aan te vallen met traangas, schokgranaten en rubberen kogels, vaardigde Hamas die avond een ultimatum uit. De bestuurders van de Gazastrook gaven Israël exact een uur de tijd om het arbitrair geweld tegen de Palestijnen in Oost-Jeruzalem te stoppen en zich terug te trekken van de Al-Aqsa-site. Het ultimatum werd uiteraard genegeerd, waarop vanuit Gaza verschillende raketten werden afgevuurd richting Israël.

Veroordelingen

Internationale reacties bleven niet uit. In verschillende landen in de Midden-Oosten-regio kwamen mensen op straat om hun solidariteit te betuigen met de Palestijnen. De Arabische Liga veroordeelde de dodelijke Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook als "willekeurig en onverantwoordelijk" en stelde dat Israël een eerdere toename van geweld had uitgelokt door zijn acties in Jeruzalem.

De regering van de Verenigde Staten drukte haar diepe bezorgdheid uit over de “gewelddadige confrontaties” in Jeruzalem. Ned Price, woordvoerder van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken riep op tot “terughoudendheid en kalmte”. Hij haalde het standaardzinnetje van de VS bij Israëlisch geweld boven: “Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen en te reageren op raketaanvallen”. Maar voegde eveneens toe: “Het Palestijnse volk heeft ook recht op veiligheid en beveiliging, net als de Israëli's. We zijn ernstig bezorgd over het gerapporteerde verlies aan mensenlevens in Gaza, in Israël, inclusief de dood van kinderen en vele gewonde onschuldige burgers". Washingtons afvaardiging in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hield naar verluidt wel een gezamenlijke veroordeling van het geweld in Jeruzalem tegen.

De EU veroordeelde maandagavond de Palestijnse raketaanvallen op Israël en roept op tot een “de-escalatie om verdere burgerslachtoffers te voorkomen”. Over de Israëlische bombardementen op Gaza had de EU op het moment van dit schrijven nog geen statements gedaan. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, verklaarde vandaag in een Tweet: “De raketaanvallen op Israël zijn absoluut onaanvaardbaar en moeten onmiddellijk eindigen. Israël heeft in deze situatie het recht op zelfverdediging. Deze escalatie van geweld kan niet getolereerd, noch geaccepteerd worden.”

België bleef tot nu toe stil, maar zou in ondubbelzinnige bewoordingen duidelijk moeten maken dat elke aanval op burgers een rode lijn is, en dat alle partijen het internationaal recht dienen te respecteren. Dit gezegd zijnde is het ook nodig om eraan te herinneren dat het hier een lang aanslepend conflict betreft met totaal scheefgetrokken machtsverhoudingen, waarbij een onderdrukkende bezettingsmacht een apartheidsregime oplegt aan een bezet volk dat strijd om zijn fundamentele rechten. 

Het gaat hier om een onderdrukkende bezettingsmacht die een apartheidsregime oplegt aan een bezet volk dat strijd om zijn rechten.

Brief aan Wilmès

De recente geweldsescalatie is een rechtstreeks gevolg van het Israëlische bezettings-, nederzettingen- en apartheidsbeleid, dat een loopje neemt met het internationaal en het respect voor de mensenrechten. De afgelopen decennia leren ons dat verbale veroordelingen, hoe streng ook, totaal niet baten. Daarom moeten er concrete maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat Israël het internationaal recht en de mensenrechten eerbiedigt. In een recente brief gericht aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, presenteren 11.11.11 (waarvan Vrede vzw een partnerorganisatie is) en CNCD-11.11.11 een 10-puntenplan om een einde te stellen aan de Israëlische straffeloosheid.

In haar regeerakkoord heeft de Belgische regering zich ertoe verbonden "verdere stappen te zetten inzake een bilateraal en multilateraal differentiatiebeleid ten opzichte van de Israëlische nederzettingen", en om "op multilateraal en EU-vlak, of desgevallend met een significante groep gelijkgezinde staten, te werken aan een lijst van effectieve en proportionele tegenmaatregelen ingeval van een Israëlische annexatie van Palestijns gebied.” Het Israëlische beleid van nederzettingenexpansie, annexatie en apartheid in Oost-Jeruzalem zijn allemaal redenen om deze engagementen snel te concretiseren.

10-puntenplan

1. Onderzoek de wettelijke mogelijkheden voor een nationaal verbod op handel met bezette gebieden.

2. Neem de nodige stappen opdat bilaterale akkoorden tussen België en Israël een territoriale clausule bevatten die Israëlische nederzettingen in bezet gebied expliciet uitsluiten. IJver voor de opstart van een soortgelijk proces op Europees niveau, en roep de Europese Commissie op om er nauwer op toe te zien dat nederzettingen volledig uitgesloten worden van financiering onder het “Horizon Europe” programma.

3. Verleen de nodige politieke en financiële steun aan de VN-Mensenrechtencommissaris opdat deze een jaarlijkse update van de VN-database van nederzettingenbedrijven publiceert.

4. Verscherp de “Gezamenlijke statements met het oog op de bewustmaking van EU-burgers en Europese ondernemingen aangaande hun betrokkenheid bij financiële en economische activiteiten in de Israëlische nederzettingen”.

5. IJver op Europees niveau voor de onmiddellijke hervatting van de politieke discussie over het opstellen van een Europese lijst van “tegenmaatregelen” tegen annexatie.

6. Publiceer een publieke verklaring waarin wordt aangegeven dat de FOD Buitenlandse Zaken de beschuldigingen van Israëlische apartheid verder zal analyseren en onderzoeken.

7. Verleen steun aan de oprichting van een VN-onderzoekscommissie (‘UN Commission of Inquiry’) over Israëlische apartheid, door de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

8. Verdedig op proactieve wijze de onafhankelijkheid en neutraliteit van het Internationaal Strafhof tegen elke poging tot intimidatie en politieke beïnvloeding, opdat het Hof in alle onafhankelijkheid aantijgingen van zware schendingen van het internationaal recht, door alle betrokken partijen, kan onderzoeken.

9. In verband met het disproportionele geweld van het Israëlisch leger moet de Europese gedragscode betreffende wapenexport worden toegepast. Er moet een militair embargo tegen Israël worden ingesteld en elke militaire- en veiligheidssamenwerking met Israël moet worden stopgezet.

10. Dring binnen de Europese Unie aan op gecoördineerde actie die de druk op Israël verhoogt om de blokkade van de Gazastrook op te heffen.

Op woensdag 12 mei wordt om 16u30 actie gevoerd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel om dit puntenplan kracht bij te zetten, solidariteit te betuigen met de Palestijnse bevolking en te eisen dat militaire acties tegen burgers stopgezet worden.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Campagne

BDS

De Boycot, Desinvestering & Sancties-beweging (BDS) wil een einde brengen aan de internationale steun voor de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen. Vrede vzw ondersteunt de BDS-beweging in België. 

Basisinformatie

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.