Image
actie
Stop het bloedvergieten, stop de straffeloosheid!
Artikel
4 minuten

De inwoners van de Gazastrook worden momenteel geconfronteerd met het dodelijkste offensief in hun geschiedenis. Het komt bovenop de enorme humanitaire noodsituatie veroorzaakt door de Israëlische blokkade waaraan de bevolking al 16 jaar lang wordt onderworpen. We veroordelen ondubbelzinnig alle aanvallen tegen de burgerbevolking, zo ook de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers. Geen enkele aanval rechtvaardigt echter de aan de gang zijnde schendingen van het internationaal humanitair recht in Gaza.

Op slechts een paar dagen tijd wierp het Israëlisch leger 6.000 ton bommen af op de dichtbevolkte Gazastrook. Daarbij vielen in één week al meer dan 2.750 doden, waarvan een derde kinderen (situatie op 17 oktober 's middags). Daarnaast heeft Israël de Gazastrook volledig afgesloten, waardoor de aanvoer van water, elektriciteit, voedsel en brandstof en de toegang tot humanitaire hulp zijn afgesneden. Human Rights Watch meldt bovendien het gebruik door het Israëlisch leger van witte fosfor, een schending van het internationaal humanitair recht.

Al deze acties, die oorlogsmisdaden en zelfs misdaden tegen de menselijkheid vormen, moeten worden gezien in het licht van alarmerende verklaringen van Israëlische functionarissen die erop wijzen dat ze niet Hamas willen aanvallen, maar de hele bevolking van Gaza. Op 9 oktober omschreef de Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, de Gazanen als "menselijke dieren die als zodanig behandeld moeten worden". De Israëlische president Isaac Herzog zei op 14 oktober: "Een hele natie is verantwoordelijk". De collectief bestraffing van een volk of gemeenschap is een oorlogsmisdaad.

Op 13 oktober vaardigde Israël, als onderdeel van de oorlog tegen Gaza, een evacuatiebevel uit aan de 1,1 miljoen inwoners van het noorden van de Gazastrook met de boodschap naar het zuiden van het gebied te vluchten. Dit bevel betekende de aankondiging van een grote humanitaire ramp, die volgens de WHO neerkomt op een "doodvonnis". De Internationale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH) hekelde het Israëlisch bevel als een poging om burgers onder dwang en illegaal te verplaatsen, wat zou kunnen wijzen op genocidale bedoelingen. De Speciale VN-Rapporteur voor de Mensenrechten in de Bezette Palestijnse Gebieden, Francesca Albanese, riep de internationale gemeenschap op om het gevaar van etnische zuivering af te wenden en een herhaling van de gedwongen verplaatsingen van honderdduizenden mensen zoals tijdens de Nakba van 1948 en de Naksa van 1967, te voorkomen. De politieke leiders van de kolonistenbeweging hebben nooit hun droom opgegeven om Gaza te "heroveren" en opnieuw te koloniseren. Op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem hebben kolonisten met de steun van het Israëlisch leger hun gewelddadige aanvallen tegen Palestijnen ondertussen ook opgevoerd. Daarbij zijn sinds 7 oktober 50 mensen gedood.

Door systematisch te weigeren om alle partijen te verplichten het internationaal recht te respecteren en door schendingen onbestraft te laten, draagt de internationale gemeenschap een verpletterende verantwoordelijkheid voor de wanhopige situatie waarin we ons nu bevinden.

Geconfronteerd met het drama dat zich voor onze ogen ontvouwt, moet België en de Europese Unie zich meer dan ooit toewijden aan het (doen) respecteren van het internationaal recht en de bescherming van het leven, de waardigheid en de mensenrechten.

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties zal aanstaande zondag 22 oktober vanaf 14.00 uur demonstreren voor het hoofdkwartier van de Europese Commissie om te eisen dat de EU en België :

  • alles doen wat in hun macht ligt om een staakt-het-vuren, de bescherming van alle burgerbevolkingen en toegang tot internationale humanitaire hulp voor de bevolking van Gaza te verkrijgen. 
  • oproepen om de rechten van iedereen te eerbiedigen in overeenstemming met het internationaal humanitair recht en het volkenrecht, met inbegrip van de vrijlating van allen die onrechtmatig van hun vrijheid beroofd zijn, waaronder gegijzelde burgers en politieke gevangenen;
  • eisen dat Israël het beleg van Gaza stopzet met het oog op het opheffen van de blokkade en het opnieuw verbinden van Gaza met de rest van de Bezette Palestijnse Gebieden;
  • politieke en financiële steun geven aan het lopende onderzoek van het Internationaal Strafhof naar de situatie in Palestina en de aanklager van het Strafhof aanmoedigen om hiervan een prioriteit te maken, zodat alle oorlogsmisdadigers snel ter verantwoording kunnen worden geroepen;
  • de structurele oorzaken van het huidige conflict aanpakken door bindende maatregelen tegen Israël te nemen om een einde te maken aan de bezetting, kolonisatie en de apartheid die het Palestijnse volk treffen, te beginnen met het stopzetten van de handel met de illegale Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden.

Meer informatie over de manifestatie op 22 oktober vind je hier

Voorlopige lijst van ondertekenaars : 11.11.11., Association belgo-palestinienne, ARCI, Les Ambassadeurs d'expression, Agir pour la paix, AWSA-Be (Arab Women's Solidarity Association - Belgium), BA4P, Broederlijk Delen, CNAPD, De-Colonizer, Een Andere Joodse Stem, Fédération internationale des droits humains (FIDH), Intal, Jeunes CSC, Jeunes FGTB, Palestina Solidariteit, Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB), Présences et actions culturelles (PAC), Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, Solsoc, Soutien belge Overseas, Viva Salud, Vrede vzw

Bekijk hier onze solidariteitscampagne met de Palestijnen.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Campagne

In de huidige context van escalerend geweld in Israël/Palestina verenigen we ons in solidariteit met het Palestijnse volk. We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en een rechtvaardige vrede in de regio. Door middel van deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen met dit doel voor ogen.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.